Info

Turistički info centar nalazi se neposredno uz ćupriju na Drini, na Trgu palih boraca. Počeo je sa radom 1. jula 2008. godine. Ovdje se mogu dobiti sve neophodne turističke informacije, kao i turistički prospekti Višegrada .

U info centru se vrši i prodaja suvenira i razglednica Višegrada, a tu se mogu dobiti i informacije o uslugama licenciranih turističkih vodiča.

Radno vrijeme info centra:

Od 1. maja do 1.novembra
ponedeljak-petak: od 08.00 do 19.00 časova
pauza 9.30-10.00
Subotom i nedeljom: od 8.00 do 17.00 časova

Od 1. novembra do 1. maja
radnim danima: od 08.00 do 16 00. časova
pauza 9.30-10.00
Telefon: + 387 58 620 950
E-mail: info@visegradturizam.com

Instagram @visegradturizam