Нису сви људи тако рђави и као што то рђав човјек мисли

04.08.2017.

Нису сви људи тако рђави и као што то рђав човјек мисли.