Izložba rukotovorina „Soko“

Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.Izložba tradicionalnih rukotvorina članica sekcije žena Srpskog sokolskog društva Soko, Dobrun-Višegrad.

Sajam knjiga

kraj juna - početak jula
Pročitaj više