Uspješno implementiran projekat nabavke računarske opreme

23.03.2021.

Turistička organizacija opštine Višegrad uspješno je implementirala projekat nabavke računarske opreme i zaštitno-dezinfekcionih sredstava. Dosadašnja računarska oprema u Turističkoj otrganizaciji je bila poprilično zastarjela, te je otežavala svakodnevni rad, posebno u vrijeme epidemije kada se najveći dio promocije, kao i sastanaka i edukacija vrši digitalnim kanalima.
Nabavka opreme je podržana kroz COVID 19 mere hitne podrške u okviru projekta „Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“ koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ.
Prema riječima direktorice Turističke organizacija Višegrad Olivere Todorović nabavljena oprema olakšaće i unaprijediće svakodnevni rad i omogućiti kvalitetniju komunikaciju i digitalnu promociju turističkih sadržaja Višegrada.