Флора и фауна

Општина Вишеград одликује се богатством биљног и животињског свијета. Око 65 % теритирије општине покривено је шумама и шумским земљиштем. Идући од најнижег појаса, где су заступљене шуме јове и врбе, повишењем надморске висине смјењују се заједнице храста китњака, цера и сладуна, затим бијелог и црног бора, а у највишем појасу налазе се шуме јеле, смрче и букве.
Подручје Општине Вишеграда је надалеко познато као значајни развојни ендемски центар, те центар реликтности терцијарне флоре и фауне.

Од веома ријетких и заштићених биљних ендемских врста издвајају се:

Панчићева оморика (Picea omorika)
По мишљењу многих стручњака најљепша европска четинарска врста. Реликтни је ендем балканског полуострва и њено природно станиште је на подручју Великог Стоца (1540 м н.в.) на територији Вишеграда,и Митровца на Тари. Расте на стрмим и каменитим теренима претежно сјеверне експозиције. Одликује се уско-пирамидалном крошњом са ниско спуштеним гранама и пречником крошње при основи 3-5м, и танком кором црвеносмеђе боје. Нараста у висину од 30-35м са пречником стабла од 45-50цм.

Вилина влас (Adiantum capillus veneris)

Специфична врста папрати која расте у Вишеградској бањи. Име је добила по влакнастим и дугим листовима. Расте у специфичном природном амбијенту у близини термалне воде.
На пашњацима око Вишеграда заступљене су и многобројне врсте љековитог биља: босиљак, боквица, коприва, камилица, хајдучка трава, кантарион, маслачак и друге.
У околини се налази и велики број ситне и крупне дивљачи ( дивља свиња, срна, вук, лисица, зец итд.)

На подручју општине Вишеград регистрована су два ловишта:

• Ловиште „Панос“(38 488ха) и
• Ловиште „Каменица“(3 842ха)

Као станиште ријетких врста посебно је значајно ловиште „Каменица“ као станиште дивокозе која је овдје аутхотона врста, док је „Панос“ станиште врло рјетких орлова. Ловиштима управља ловачко удружење „Панос“ из Вишеграда.

Ријека Дрина располаже са богатим рибљим фондом (око 30 врста) као што су младица, пастрмка, сом, шаран, шкобаљ, клијен, мрена и друге.
Најпознатија риба ријеке Дрине је на далеко позната младица. То је заштићена врста која је скоро искорењена изградњом ХЕ на Дрини у Вишеграду. Иначе Дрина је њено природно станиште. Спада у групу салмонидних риба које су врло осјетљиве на загађења. Многи риболовци долазе с мотивом да ће ухватити младицу, рибљу краљицу ријеке Дрине.
Риболовном водама на територији општине Вишеград газдује Удружење за екологију, заштиту, унапрјеђење и коришћење вода „Дринска језера“, из Вишеграда.
Све ово пружа идеалне услове за заљубљенике у лов и риболов, који ће овдје у потпуности задовољити своје нагоне, било да се ради о почетницима или о професионалцима.