Импресум

Издавач

Сајт visegradturizam.com је официјелна презентација Јавне установе Туристичка организација општине Вишеград.

Краља Петра бб 73 240 Вишеград

Република Српска, Босна и Херцеговина

Туристички инфо центар (туристичке информације): +387 58 620 950
Туристички инфо центар: info@visegradturizam.com

Туристичка организација (uprava): +387 58 620 821
Тур. организација управа: tovgd@teol.net

Материјали на сајту

Сви текстуални и фото материјали су власништво ТО Вишеград и забрањено је било какво копирање и преузимање истих без претходне писмене дозволе власника сајта.

Поред сопствених текстова, у секцији Новости и дешавања могу бити објављивани и текстови и фотографије других аутора, при чему су они јасно наведени на дну сваке вијести.

На захтијев, представници штампаних и електронских медија могу бесплатно добити текстове, као и фотографије Вишеграда и његових атракција у високој резолуцији. Добијени материјали се могу користити искључиво у сврху промоције Вишеграда, изричито забрањено њихово кориштење у комерцијалне сврхе.

Софтвер и дизајн сајта

Комплетан дизајн сајта, програмирање и СЕО урадио је Дарко Митровић. те иста задржава права на дистрибуцију софтвера трећим лицима.

Администратор и уредник сајта

Бранислав Андрић