Impresum

Izdavač

Sajt visegradturizam.com je oficijelna prezentacija Javne ustanove Turistička organizacija opštine Višegrad.

Kralja Petra bb 73 240 Višegrad

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Turistički info centar (turističke informacije): +387 58 620 950
Turistički info centar: info@visegradturizam.com

Turistička organizacija (uprava): +387 58 620 821
Tur. organizacija uprava: tovgd@teol.net

Materijali na sajtu

Svi tekstualni i foto materijali su vlasništvo TO Višegrad i zabranjeno je bilo kakvo kopiranje i preuzimanje istih bez prethodne pismene dozvole vlasnika sajta.

Pored sopstvenih tekstova, u sekciji Novosti i dešavanja mogu biti objavljivani i tekstovi i fotografije drugih autora, pri čemu su oni jasno navedeni na dnu svake vijesti.

Na zahtijev, predstavnici štampanih i elektronskih medija mogu besplatno dobiti tekstove, kao i fotografije Višegrada i njegovih atrakcija u visokoj rezoluciji. Dobijeni materijali se mogu koristiti isključivo u svrhu promocije Višegrada, izričito zabranjeno njihovo korištenje u komercijalne svrhe.

Softver i dizajn sajta

Kompletan dizajn sajta, programiranje i SEO uradio je Darko Mitrović. te ista zadržava prava na distribuciju softvera trećim licima.

Administrator i urednik sajta

Branislav Andrić