O нама

Туристичка организација Вишеград је непрофитна јавна установа чији је оснивач општина Вишеград. Главни циљеви организације су промоција и унапређење туристичке понуде Вишеграда, унапређење туристичке привреде, организација манифестација, заштита и промоција културног и природног наслијеђа општине Вишеград, као и други циљеви и задаци прописани Законом о туризму Републике Српске.