Javne ustanove za kulturu

Spomen biblioteka “Ivo Andrić”

U skladu sa svojim opredjeljenjima, „Prosvjeta“ je 1922. godine osnovala 65 biblioteka, među kojima i višegradsku sa početnih 388 svezaka. Već od 1933. godine u Višegradu radi stalna biblioteka sa 500 svezaka i 80 stalnih članova.
Poznatije međuratne privatne biblioteke imali su učiteljica Jozefina Papo, trgovac Branko Branisavljević, ljekar Elijas Ovadije, apotekar Jardo Koza i ljekari Teodor i Draga Ilić.
Višegradska biblioteka je uspjela preživjeti teške ratne dane i očuvati književni fond, dočekavši 1953. godinu, kada je zvanično formirana Narodna biblioteka, u kojoj su prvi bibliotekari bili Vaso Vranić i Dragutin Lalović. Nakon njih, bibliotekarka Milojka Mikavica udahnjuje dušu višegradskoj biblioteci, koja se izgradnjom Doma kulture preseljava u nove prostorije. Već 1957. godine počinje serija selidbi, što uz mala sredstva za povećanje knjižnog fonda usporava njen razvoj.
Biblioteka 1987. godine prerasta u Spomen biblioteku „Ivo Andrić“. Tako danas, sa šest područnih odjeljenja, broji preko 40.000 naslova, sa prosječnim godišnjim brojem od 1.000 članova.
Dragocjeni dio je i Spomen zbirka književnika i nobelovca Ive Andrića, koja broji više od 500 naslova i periodičnih publikacija, na preko 30 stranih jezika.
Biblioteka je dobila brojna priznanja, među kojima i Plaketu „Đorđe Pejanović“-Društva bibliotekara Republike Srpske. Sjedište ovog Društva je u Višegradu, gdje se svake godine, uz „Višegradsku stazu“, održavaju susreti bibliotekara Republike Srpske.

Kontakt:

+ 387 58 620 378

 

JU Centar za kulturu Ivo Andrić

Dom kulture u Višegradu osnovan je 1953. godine,  a od 2020. godine registrovan je kao Javna ustanova Centar za kulturu Ivo Andrić. U njemu su se decenijama pored bioskopskih predstava održavala sva kulturna zbivanja Višegrada, kulturne manifestacije i prezentacije aktivnosti kulturno umjetničkih društava i druge kulturno obrazovne djelatnosti. Centar za kulturu je ustanova od posebnog značaja za kulturne aktivnosti opštine Višegrad.
Danas u Centar za kulturu radi dramski studio. Kroz 5 sekcija aktivno djeluje više od stotinu amatera, djece i omladine. Najaktivnija je dramska sekcija, koja je samo poslijeratnih 11 godina na scenu postavila 16 pozorišnih predstava za djecu i odrasle, i igrala 68 puta, od toga 46 u Višegradu.

Kontakt:

+ 387 58 620 271
e-mail: domkulture_vgd@yahoo.com

 

Spomen učionica Ive Andrića

Nalazi se u centru grada, 500 od ćuprije na Drini. U ovoj zgradi 1892. godine otvorena je Osnovna narodna škola, a jedan od onih koji su tu naučili prva slova bio je i naš nobelovac Ivo Andrić. Da bi se bar dijelom odužili nobelovcu koji je proslavio Višegrad, 2008. godine višegrađani u toj zgradi osnivaju memorijalnu učionicu, koja sadrži postavku školske učionice s početka 19. vijeka, kao i andrićeve fotografija iz Višegrada.
Učionicom gazduje ustanova za kulturu „Dom kulture“ Višegrad, tako da sve informacije oko posjete andrićevoj učionici možete dobiti u Domu kulture, koji se nalazi u susjednoj zgradi.

Kontakt :

+ 387 58 620 271
+ 387 65 496 240

 

Galerija Lubarda

Nalazi se u okviru zgrade Andrićevog instituta, u Andrićgradu i predstavlja najreprezentativniji galerijski prostor u regiji. Izložbene postavke obuhvataju radove naših priznatih likovnih umjetnika.
Telefon+387 (0)58 620 912
Email: Info@andricevinstitut.org
Adresa: Trg Nikole Tesle bb Andrićgrad

Gradska galerija Višegrad

Nalazi se u zgradi Doma kulture. Redovno su izložene postavke umjetničkih slika, grafika i skulptura nastalih na Međunarodnom likovnom saborovanju u Višegradu.

Telefon: +387 (0)65 747 894
Email: gradskagalerija.visegrad@gmail.com
Adresa: Užičkog korpusa 14

Galerija u Karađorđevom konaku

Nalazi se u okviru kompleksa manastira Dobrun. Stalna postavka obuhvata umjetničke slike sa pretežno religijskom tematikom.
Telefon: +387 (0)58 612 022
+387 (0)58 612 024
Adresa: Dobrun bb