Ribolov na Drini

Rijeka Drina raspolaže sa bogatim ribljim fondom (oko 30 vrsta) kao što su mladica, pastrmka, som, šaran, škobalj, plota, klijen, mrena i druge.

Najpoznatija riba rijeke Drine je na daleko poznata mladica (lat. Hucho hucho). To je zaštićena vrsta koja je bila skoro iskorjenjena izgradnjom HE na Drini u Višegradu. Inače Drina je njeno prirodno stanište. Spada u grupu salmonidnih riba koje su vrlo osjetljive na zagađenja. Mnogi ribolovci dolaze s motivom da će uhvatiti mladicu, riblju kraljicu rijeke Drine.

Ribolovcima su u Višegradu na raspolaganju 2 vještačka jezera, jezero Perućac nizvodno od Višegrada i jezero HE Višegrad uzvodno od grada., kao i rijeka Rzav. U samom gradu, uzvodno od višegradske ćuprije nalazi se ribarska staza dužine 2 km, a ribolov je moguć i sa ribarskih čamaca. Za one koji dolazse sa vlastitim čamcima najbolje mjesto za spust čamaca u samom gradu je odmah pored višegradske ćuprije, s lijeve obale Drine.

Ribolovnom vodama na teritoriji opštine Višegrad gazduje Udruženje za ekologiju, zaštitu, unaprjeđenje i korišćenje voda „Drinska jezera“, iz Višegrada. Za sve dodatne informacije o ribolovu i ribolovnim dozvolama u Višegradu možete se obratiti udruženju putem telefona +387 (0) 58 620 044.

AKTIVNOSTI