Vožnja rikšom-obilazak znamenitosti

Uživajte u panoramskom obilasku Višegrada električnom rikšom, koja uključuje obilazak: Andrićgrada, Ćuprije na Drini, kuće Ive Andrića, spomen učionice Ivo Andrić, kao i samog centra grada.Tokom vožnje, u trajanju od 20 min,čućete priču o Višegradu i njegovim znamenitostima.
Doživite Višegrad na poseban način!

Kontakt telefon +387 65 719 836
Mail: muchacos83@gmail.com
Facebook: RIKŠA TOUR Višegrad

AKTIVNOSTI