Poziv za registraciju privatnih smještajnih objekata u Višegradu za 2024. godinu

05.02.2024.

Turistička organizacija opštine Višegrad poziva sve vlasnike privatnog smještaja (apartmani, sobe, kuće za izdavanje i seoska domaćinstva) da izvrše registraciju smještaja za 2024. godinu. Ugovori koji su bili potpisani sa fizičkim licima u 2023. godini istekli su na dan 31.12.2023, tako da svi vlasnici privatnog smještaja koji i dalje žele da obavljaju ovu djelatnost imaju zakonsku obavezu da izvrše novu registraciju za ovu godinu, a istu obavezu imaju i svi smještaji objekti koji tek počinju sa radom. Rok za potpisivanje ugovora je do 8.3.2024. godine. Prilikom potpisivanja novog ugovora, vlasnici smještaja koji to već nisu učinili, obavezni su da donesu popunjen dostavljeni statistički obazac sa ostvarenim brojem noćenja u 2023. godini.

Prema Zakonu o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 45/2017 i 1/2024), svi pružaoci usluge smještaja dužni su da prije početka pružanja usluga izvrše registraciju, na jedan od slijedećih načina:
– registracija kao fizičko lice
– registracija kao preduzetnik
– registracija kao privredno društvo

Svi vlasnici smještajnih objekata tipa apartmani, sobe, kuće za odmor, ili seosko domaćinstvo sa područja opštine Višegrad koji žele da se registruju za pružanje usluge smještaja kao fizičko lice mogu to učiniti potpisivanjem ugovora sa Turističkom organizacijom opštine Višegrad.
Vlasnici privatnog smještaja koji žele da prestanu s pružanjem usluge smještaja, a prethodno su imali potpisan ugovor sa Turističkom organizacijom Višegrad u 2023. godini, potrebno je da izvrše odjavu u kancelariji APIF-a (prostorije NLB banke, Kralja Petra bb), kako ih Poreska uprava ne bi teretila za plaćanje boravišne takse u 2024. godini.

Zbog promjena u zakonskoj regulativi došlo je do određenih nedoumica oko registracije i obaveza pružalaca usluge smještaja, te je zbog toga Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske izdalo vodiče, sa detaljnim tumačenjem svih zakonskih odredaba, u zavisnosti od načina registracije.

Na linkovima ispod možete preuzeti vodiče za registraciju smještajnih objekata:

Vodič za fizička lica-registracija privatnog smještaja

Vodič za preduzetnike – registracija smještaja

Vodič za privredna društva-registracija smještaja