Riješiti problem divljih deponija u slivu Drine

21.08.2020.

Rijeka Drina postaće kompletan turistički proizvod tek nakon što bude riješen problem divljih deponija u njenom slivu, zaključak je sa današnje radionice o razvoju turizma na području sliva Drine u BiH, koja je održana u Višegradu u okviru kampanje o izgradnji javne svijesti o tom području u BiH, koju sprovodi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Na radionici je raspravljano o razvoju turizma, izazovima i preprekama, kao i o kulturno-istorijskim spomenicima u slivu Drine, a jedan od važnijih zaključaka je poboljšanje ekološke svijesti stanovništva.

Učesnike radionice pozdravio je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, koji je izrazio nadu da će problem divljih deponija u slivu Drine biti riješen i dodao da je održan i sastanak predstavnika Srbije, Crne Gore i BiH, ali da još nema povratnih informacija o tome dokle se stiglo sa rješavanjem ovog problema.

Načelnik Odjeljenja za prirodno nasljeđe u Republičkom Zavodu za zaštitu kulturnih i prirodnih dobara Dragan Kovačević rekao je da se, ako se u bilo kom segmentu uništi dio prirodnog ili kulturnog nasljeđa, smanjuje njegova vrijednost.

On je istakao da je Zavod posljednjih godina mnogo radio na slivu Drine, što govori i uspostavljanje nacionalnih parkova „Drina“ u Srebrenici, „Prača“ u Rogatici, a tu su i nacionalni parkovi „Tara“ i „Sutjeska“, kao i mnoštvo kulturnih dobara poput ćuprije u Višegradu.

Direktor Turističke organizacije Višegrad Olivera Todorović rekla je novinarima da hitno treba da se podigne ekološka svijest građana, a zatim i da se riješi problem divljih deponija.

„To je međunarodni problem koji se ne može riješiti bez učešća svih bitnih činilaca tri zemlje. Rješavanjem tog problema, Drina će postati kompletan turistički proizvod i razlog zbog kojeg turisti dolaze ne samo u Višegrad, nego i u ovu regiju“, naglasila je Todorovićeva.

Predstavnik opštine Foča Mladen Mandić rekao je da upravo na području te lokalne zajednice i nastaje rijeka Drina i da je plan da se postavi i kolektor za prečišćavanje otpadnih voda nizvodno ovom rijekom, ispod Kazneno-popravnog zavoda.

Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, čija je vrijednost 8,4 miliona dolara, finansira se podjednako iz Specijalnog fonda za klimatske promjene /SCCF/ i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine /GEF/.

SRNA