Hotel Vilina vlas

Hotel „Vilina vlas“ nalazi se u Višegradskoj banji pet kilometara od Višegrada. Dobio je ime po endemskoj vrsti paprati „vilina vlas“ koja raste na mineralnim izvorima Višegradske banje. Hotel posluje kao rehabilitacioni centar i ima medicinski i hotelski dio. Medicinski dio hotela za liječenje koristi ljekovitu termalnu vodu temperature 34ºc, čija ljekovitost potiče od radona i njegovih produkata raspadanja.

Voda se koristi za liječenje reumatskih bolesti, neuroloških stanja, ortopedskih bolesti, ginekoloških oboljenja, gerijartijskih oboljenja i oboljenja disajnih puteva. U medicinskom bloku se primjenjuju i elektrorterapija, sonoterapija, magnetoterapija, termoterapija, kinezi i mehanoterapija. Radon iz termalne vode povoljno djeluje i na zdrave osobe, usporava procese starenja i podiže opštu otpornost organizma.