Јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске

10.05.2024.

Министарство трговине и туризма Републике Српске расписало је Јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске у 2024. години.

Право полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске имају кандидати који испуњавају услове према члану 43. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број 45/17, 16/23) и то да је кандидат:

1) држављанин Републике, односно БиХ, односно страни држављанин који има пријављен привремен боравак у БиХ,
2) има најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и
3) активно познаје најмање један страни језик.

Све информације о начинима пријаве, полагању и роковима наведени су у тексту Јавног позива, који се налази на сајту Министарства трговине и туризма у секцији „Полагање испита за туристичког водича“.

У наведеној секцији доступна су и испитна питања за припрему кандидата за полагање.