Нова репортажа о Вишеграду, прилог Агро ТВ

27.08.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=2YYKcqPnEVU