Позив за регистрацију приватног смјештајa

12.01.2023.

Туристичка организација Вишеград позива све пружаоце услуга приватног смјештаја из Вишеграда у објектима типа соба за издавање, апартмани и куће за одмор да обнове уговор за 2023. годину који су до сада имали потписани уговор, а лица која се нису до сада регистровала да изврше прву регистрацију. Рок за склапање уговора је 31.01.2023, након чега ће надлежна инпекција вршити контролу свих објеката и предузети одговарајуће мјере, предвиђене чланом 44. закона о угоститељству.