Практични водич за започињање бизниса у руралном туризму

09.07.2021.

СВГ РРД у партнерству са ГИЗ-ом у оквиру Пројекта Подршка економској диверзификацији руралних подручја у југоисточној Европи (СЕДРА) израдио је пректичне водиче за започињање бизниса у руралним домаћинствима. Корисници Водича о сеоском туризму моц́и ц́е да се упознају са основним законским одредбама за обављање послова у сеоском туризму, процесом категоризације објеката и законским захтјевима. Позитивни и негативни аспекти бављења сеоским туризмом представљени су кроз карактеристике овог туристичког производа како би постао конкурентнији на тржишту. Водичи пружају и препоруке које ц́е омогуц́ити власницима сеоских домац́инстава да се упознају са основним елементима за стварање квалитетне услуге која одговара потребама савременог туристичког тржишта. Водич указује на значај јачања пољопривредне производње на сеоским газдинствима, запошљавања и остваривања значајног прихода кроз туристичке услуге, смањења депопулације руралних подручја, побољшања квалитета животне средине, што су основа руралног туризма и одрживог развоја у ЕУ.

Водич у ПДФ формату можете преузети овдје: ЛИНК