Dan višegradske brigade

Višegradska brigada formirana je 19.05. 1992. godine i imala je 1500 boraca, od kojih je 144 dalo živote za odbranu Srpske.