Info
Turistički info centar
Mapa
Turistička karta
Brošure
PDF turističke brošure
Manifestacije
Kalendar

Ljudi koji ne paze što govore i ne vode računa kad što govore ni pred kim govore, a mnogo više misle o tome kako izgledaju i kakav dojam ostavljaju dok govore, nisu ni prijatni ni korisni, i sa priličnom vjerovatnošću može se kazati da će cijeloga života biti i sebi i drugima nezgodni i teški. Ali, sa druge strane, ljudi koji samo na to paze i samo o tome vode računa, a ni po čemu drugom nisu ništa bolji. Naprotiv. U ovom slučaju pravi put je zaista u sredini.

- Ivo Andric -
Pročitaj više citata
Instagram
Pratite nas
Youtube
Pratite nas

AKTIVNOSTI

Instagram @visegradturizam