Spomen-kompleks Stari Brod

U mjestu Stari Brod u Višegradu podignut je spomen-kompleks u znak sjećanja na stravični zločin iz II svjetskog rata koji se desio u proljeće 1942, kada je na ovom mjestu ubijeno preko 6.000 Srba. U ustaškoj ofanzivi, kojom je komandovao pukovnik Jure Francetić, srpski civili sa područja Sarajeva, Pala, Olova, Sokoca, Kladnja, Han Pijeska, Rogatice i Višegrada bježali su prema Srbiji. Zbog blokade mosta u Višegradu od strane Italijana nije bio moguć prelaz preko višegradske ćuprije, te su se kolone izbjeglog naroda kretale prema selima Miloševići i Stari Brod, kako bi tu skelom prešli u Srbiju. Na tom nepristupačnom terenu sačekale su ih ustaše i na najbrutalniji način ubijali, mučili, silovali žene i bacali u Drinu. O ovom zločinu se ćutalo više od pola vijeka. Tek 2008. godine u Starom Brodu je postavljeno spomen-obilježje stradalima, 2014. osvještana je spomen-kapela, a 2019. izgrađen je i osvještan spomen-muzej.

U Spomen-muzeju Stari Brod postavljeno je 27 skulptura sa 39 likova, koje simbolizuju zbijeg i ulazak srpskih majki sa djecom u naručju u nabujalu rijeku Drinu. Idejno rješenje muzeja uradio je arhitekta Novica Motika iz Zvornika, a donatori izgradnje muzeja bili su Miodrag Davidović Daka i Spasoje Albijanić. U unutrašnjosti muzeja nalaze se malobrojne sačuvane fotografije zločina iz 1942, kao i spisak s imenima stradalih. Jedan od specifičnih detalja muzeja je i staklena konzola napravljena iznad Drine, dužine šest koraka, koja simbolički predstavlja put stradanja, svaki korak nad vodom predstavlja hiljadu stradalih.
Do sada jedini način dolaska iz Višegrada do Spomen-kompleksa Stari Brod bio je nekim od višegradskih turističkih brodića, ili turističkim gliserom, a krajem 2020. godine probijen je novi put do Starog Broda lijevom obalom rijeke Drine.
Prvih 9 km od Višegrada to je asfaltirani put, adekvatan za kretanje putničkih automobila, dok posljednjih 5 km od sela Miloševići do Starog Broda još uvijek nije u potpunosti uređen i asfaltiran, te je preporučljiv samo za terenska vozila, pješake i bicikliste.