Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Pravoslavna crkva iz 1884. godine. Više na oficijelnom sajtu www.crkva-visegrad.com