Višegradska Banja

Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. Zbog svoje nadmorske visine i prirodnog okruženja ima i karakteristike vazdušne banje. Termalne vode Višegradske Banje imaju karakteristike radioaktivne karbonatne homeoterme, temperature 34ºc. Osnovna ljekovita svojstva potiču od njene radioaktivnosti , čiji je nosilac radon i njegovi produkti raspadanja. Po radioaktivnosti Višegradska Banja je na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini , a na drugom mjestu u bivšoj Jugoslaviji. Stepen radijacije je terapijski optimalan, bez mogućnosti kumulacije i eventualnih neželjenih efekata. Radon smanjuje bol, podiže opštu otpornost organizma, povoljno djeluje na neke endokrine žlijezde, respiratorne i alergijske bolesti. Vode Višegradske Banje koriste se za prevenciju i liječenje svih starosnih grupa.

Voda se koristi za liječenje reumatskih bolesti, neuroloških stanja, ortopedskih bolesti i deformiteta, ginekoloških oboljenja, oboljenja disajnih puteva, gerijatrijskih oboljenja.

Centar za rehabilitaciju “Vilina vlas”

Nosilac razvoja turizma u Višegradskoj Banji je hotel i rehabilitacioni centar „Vilina vlas“. Smješten je u okruženju borove šume. To je hotel sa 3*, raspolaže sa 160 ležajeva, sa dva restorana ukupnog kapaciteta 370 mjesta. Hotel posjeduje zatvoreni bazen sa termomineralnom vodom i dobro opremljen medicinski blok gdje se primjenjuju razne kupke, elektroterapije, parafin, vodene masaže i drugo.

Opširnije o Višegradskoj Banji i hotelu možete saznati na zvaničnoj prezentaciji hotela Vilina vlas ovdje.

Hamam u Višegradskoj Banji

Nalazi se u neposrednoj blizini hotela „Vilina vlas“. Zanimljiva je priča o nastanku ovog kupatila. Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. godine. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske Banje. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode, i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali, tako da je tada odlučeno da se tu napravi hamam. Hamam je i danas u upotrebi, a iznajmljuje se na sat. Rezervacije termina u hamamu se mogu izvršiti u hotelu „Vilina vlas“.

Crkva Sv. Jovana

Nalazi se u Višegradskoj Banji, 1 km od hotela „Vilina vlas“. U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. Interesantan je sam prostor na kome se ona nalazi, a to je planinska zaravan prekrivena travom, oko koje se nalazi visoka borova šuma. Ovaj prostor je uređen kao izletište (stolovi i klupe za sjedenje, voda za piće, toalet), tako da je dosta posjećen od strane samih višegrađana, kao i gostiju koji se odmaraju u Višegradskoj Banji.