Kanjon rijeke Drine

Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. Zbog svog krivudavog toka u narodu je nastala izreka „ne ispravi krivu Drinu“. Često se dešavalo da se izlije iz svog korita i da tom prilikom ruši sve pred sobom. Drina nastaje od rijeka Pive i Tare, u Šćepan polju, a odatle njen tok, ukupne dužine 341 km, ide na sjever sve do ušća u rijeku Savu.
Do danas su na Drini izgrađene 3 hidroelektrane, koje su veći dio njenog toka pretvorile u mirnu jezersku površinu. Sada nažalost više nema splavova i splavara, ali su zahvaljujući stvaranju vještačkih jezera turistima na raspolaganju turistički brodići, kojima se organizuju krstarenja rijekom Drinom.

Više o krstarenjima rijekom Drinom pročitajte ovdje .

Višegrad se nalazi u srednjem toku rijeke Drine, i obuhvata dva drinska jezera. To su jezero hidroelektrane Višegrad, uzvodno od grada i jezero Perućac, nizvodno od grada.
Po prirodnim ljepotama posebno se izdvaja donje jezero, ukupne dužine 54 km. Svega par kilometara od Višegrada jezero ulazi u potpunu divljinu, bez puteva i naselja. Tragove ljudi otkriva samo po neka stara seoska kuća i ribolovci na njihovim čamcima.
Na mnogim mjestima Drina prolazi kroz tjesnace u kojima se iz vode skoro vertikalno izdižu visoke stijene. Rijeka Drina nizvodno od Višegrada prolazi između planina Zvijezde i Tare, i upravo tu je njen kanjon najdublji, jer se pojedini vrhovi izdižu preko 1000 m nadmorske visine. Čitavo područje je obraslo borovom šumom, koja je stanište brojne divljači, a moguće je vidjeti i razne vrste ptica, koje su tu našle svoje utočište. Rijeka Drina se ubraju u jednu od ribom najbogatijih rijeka u bivšoj Jugoslaviji.

Više o biljnim i životinjskim vrstama Višegrada pogledajte u sekciji sajta Flora i fauna .