Foto konkurs „Fotografijom kroz Srpsku 2023“

26.10.2023.

Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uz Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske (MTT RS) organizuje foto konkurs „FOTOGRAFIJOM KROZ SRPSKU 2023“.

TEMA

Turističke ljepote Republike Srpske – Nagrađujemo najljepše fotografije nastale na području Republike Srpske, koje prikazuju prirodne ljepote, pejzaže, selo, grad, zanimljiva mjesta, kulturno istorijsko nasljeđe…

CILj KONKURSA

Promocija Republike Srpske kroz fotografiju.

OSNOVNE PROPOZICIJE

-Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 15 godina, iz zemlje i inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.

-Na Foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TORS-u i MTT RS, kao ni članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca).

-TORS i MTT RS imaju neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u promotivne svrhe.

-Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo vas da obilježene fotografije na ovaj način ne šaljete.

-Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti dio konkursa.

-Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještenja učesnika.

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE

–Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji Republike Srpske i moraju odgovarati temi konkursa.

-Autori mogu da konkurišu sa crno-bjelim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 4 fotografije.

-Fotografije nemaju ograničenje po pitanju vremena nastanka.

-Maksimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 1920 px, u 300 dpi, u JPEG formatu, kompresije 7-10, veličina fotografije do 2 mb.

PRIPREMA I OBILjEŽAVANjE FOTOGRAFIJA

-Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

-Svi radovi moraju biti propisno obilježeni, tako što svakom radu autor treba da doda svoje ime i prezime, naziv fotografije, kao i lokaciju fotografisanja (na primjer: Petar Petrović – Slapovi – Krupa na Vrbasu, Banja Luka).

TRAJANjE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA

-Rok za slanje radova je od 23.10.2023. do 03.12.2023. godine (do 23:59 sati).

-Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: fotografijomkrozsrpsku@gmail.com.

-U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:

Ime i prezime autora,
Mjesto i država prebivališta,
Mejl adresu,
Broj telefona – nije obavezno (za potrebe obavještavanja dobitnika),
Mjesto i godinu nastanka fotografije.

IZBOR FOTOGRAFIJA

-Stručni žiri će izabrati najljepše fotografije u periodu od 15 dana nakon završetka foto konkursa, koje će biti izložene na društvenim mrežama TORS-a, gdje će i posjetioci moći da ih pogledaju i glasaju za svoje favorite. Autori najljepših fotografija biće obavješteni putem e-mail adrese koju dostave prilikom prijave.

Stručni žiri će biti u sastavu:

Dragan Prole, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Republika Srpska, BiH, Predsjednik žirija

Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, Slovenija, Član žirija

Branislav Brkić, MF FSS, MFIAP, Srbija, Član žirija

GLAVNE NAGRADE

Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 1000,00 KM

Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 700,00 KM
Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 500,00 KM

SPECIJALNE NAGRADE

Nagrada publike – turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji dobitnika u iznosu od 300,00 KM
Najljepša fotografija iz svake od 63 opštine i grada Republike Srpske – 63 x turistički vaučer u iznosu od po 100,00 KM

AUTORSKA PRAVA

-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.

-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.

-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima TORS-a i MTT RS, kao i za reprodukovanje radova u drugim medijima, uz jasnu naznaku autora fotografije.

-Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu „Fotografijom kroz Srpsku 2023“ se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje u promotivne svrhe TORS-u i MTT RS i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i slično prispjelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.

-Sve prijavljene fotografije ne smiju sadržati nikakvo kriminalno djelo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smiju se kršiti autorska prava, pravila, niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.

-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije konkursa, kao ni za moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i ostalih tehničkih problema.

-Organizator može koristiti prispjele radove u svrhu promocije Republike Srpske, bez plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmjene ili obrade fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANjE NAGRADA

-Organizator će obavjestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.

-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodjelu nagrade tom licu.

-Učesnici su dužni da lično preuzmu nagrade. U slučaju da učesnici nisu u mogućnosti da lično preuzmu nagrade, moguće je da je preuzme osoba koja je ovlašćena za to.

PUBLICITET

-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (ime i prezime i mjesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.

-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

IZMJENA PRAVILA

-Organizator zadržava pravo na promjenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez prethodnog obavještavanja korisnika.

-Izmjena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta TORS-a i MTT RS.

PREKID KONKURSA

-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će učesnici biti obavješteni putem pismenog obavještenja na sajtu TORS-a i MTT RS.

-TORS i MTT RS ne odgovaraju za eventualni prekid konkursa.

INFORMACIJE I KONTAKT

Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj: +387 51 229 720

svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 ili slanjem mejla na: info@visitsrpska.org .