Mehmed-paša Sokolović konačno gleda svoj most

23.06.2017.

Spomenik Mehmed-paši Sokoloviću postavljen je danas u Ulici Druge podrinjske brigade u Višegradu, u organizaciji ove opštine.

Spomenik je okrenut ka višegradskoj ćupriji, a nalazi se na šetalištu od starog mosta do Andrićgrada.

Spomenik će svečano biti otkriven 28. juna na Vidovdan, sa početkom u 16.00 časova, u okviru održavanja Vidovdanskih svečanosti.

Na ceremeniji otkrivanja spomenika govoriće Slobodan Pavlović, koji je poklonio Višegradu spomenik, te akademik Matija Bećković.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević zahvalio je Pavloviću za ovaj poklon.

„Spomenik će nas podsjećati na istoriju ovog kraja, a zahvaljujući porodici Pavlović, koja iza sebe ostavlja neprolazne vrijednosti, Višegrad može da se turistima predstavi sa još jednim spomenikom kulture“, rekao je Đurević.

Mehmed paša Sokolović (1505-1579) bio je vojskovođa i veliki vezir otomanskog carstva. Rođen je u pravoslavnoj porodici u selu Sokolovići kod Rudog, pod imenom Bajica, a sa 15 godina u turskom običaju „danak u krvi“ na silu je odveden iz rodne Bosne u Istambul, kako bi postao janjičar, turski vojnik pješadinac. Zahvaljujući svojoj sposobnosti od običnog vojnika prolazi put do oficira otomanske vojske, komandira čitave pomorske flote carstva za Mediteran. Nakon toga ulazi i politiku, kao paša, da bi na vrhuncu karijere stigao do titule velikog vezira, odnosno predsjednika vlade otomanskog carstva. Tu funkciju vršio je punih 15 godina, služio je trojicu sultana, a na vrhuncu moži naređuje da se u Višegradu izgradi most na rijeci Drini, na istom onom mjestu na kom je kao dječak prešao rijeku Drinu na putu ka Istambulu tokom danka u krvi.

U Mehmed pašinoj biografiji ostalo je zabilježeno i to da nije doživjeo da dođe u Višegrad i vidi završenu ćupriju na Drini. Iz toga razloga je simbolički i izabrana lokacija spomenika Mehmed paši Sokoloviću, kako bi mogao da „uživa“ u pogledu na svoju zadužbinu.