Obavještenje o održavanju Info dana na temu Razvoja i ulaganja u ruralni turizam u opštini Višegrad

27.03.2023.

Opština Višegrad u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Višegrad organizuje Info dan na temu: Razvoj i ulaganje u ruralni turizam u opštini Višegrad.
Svrha Info dana je upoznavanje građana i poslovnih subjekta sa mogućnostima pružanja usluga turistima u ruralnim zonama, zakonskim okvirom koji reguliše pružanje turističkih usluga na selu, mogućnosti ostvarivanja podrške i predstavljanje primjera dobre prakse.
Pozivamo sve zainteresovane građane i poslovne subjekte da uzmu učešće na skupu dana 31.03.2023. godine (petak) u 12.00 časova, u sali fakulteta u Andrićgradu.
Sastanku će prisustvovati predstavnici opštine Višegrad, Turističke organizacije opštine Višegrad, Turističke organizacije grada Užica, Regionalne razvojne agencije Zlatibor, kao i predstavnici seoskih domaćinstava u regionu koji imaju iskustvo u obavljanju turističke djelatnosti u ruralnom području.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt broja: 058/630-991.

Dnevni red

12:00 – 12:10
– Uvodna riječ:
– Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad
– Milan Tasić, načelnik Odjeljenja za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti opštine Višegrad
– Marko Božić, direktor Turističke organizacije opštine Višegrad

12:10 – 12:25
Branislav Andrić, stručni saradnik u Turističkoj organizaciji opštine Višegrad:
– Šta je seoski turizam i perspektive razvoja turizma u ruralnom području opštine Višegrad
– Zakonski okviri za pružanje smještajnih i ugostiteljskih usluga na selu u Republici Srpskoj

12:25 – 12:40

Dušanka Selaković, Turistička organizacija grada Užica:

– Kako pripremiti i organizovati seosko domaćinstvo za prihvat gostiju

12:40 – 13:00
Miroslav Ivanović, Viši savetnik za turizam i održivi razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor:

– Direktna i indirektna podrška lokalnih samouprava razvoju seoskog turizma – primjeri Zapadne Srbije

13:00 – 13:30
Primjeri dobre prakse u razvoju ruralnog turizma:

– Slobodan Brkić, „Ziličina“ – Rogatica
– Dragica Ojdanić, „Ravanjski Vis“ selo Ravni – Užice

13:30 -14.00
Diskusija