Obavještenje za pružaoce usluga privatnog smještaja

16.02.2021.

Turistička organizacija opštine Višegrad obavještava sve pružaoce usluga smještaja u apartmanima, sobama za izdavanje i kućama za odmor da je ugovorima za prethodnu godinu istekao rok na koji su potpisani, te da ukoliko i dalje žele da nastave sa pružanjem usluga smještaja imaju zakonsku obavezu potpisivanja novog ugovora za 2021. godinu
Krajnji rok za potpisivanje novog ugovora je 15.3.2021. godine. Svi vlasnici privatnog smještaja koji nastave reklamiranje i pružanje usluga smještaja bez potpisanog ugovora, ili bez nekog drugog oblika registracije, biće predmet inspekcijskog nadzora, prema članu 38 stav 5 Zakona o ugostiteljstvu (Sl. Glasnik RS broj 45/17).