Poziv za registraciju objekata privatnog smještaja

31.03.2022.

Turistička organizacija opštine Višegrad poziva sve pružaoce usluga smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje, da obnove stare ugovore o posredovanju, ukoliko su bili registrovani za prethodnu godinu, ili ako se radi o novootvorenim smještajnim jedinicama, da zaključe novi ugovor, najkasnije do 20.4.2022. Nakon isteka tog roka Turistička organizacija neće obnavljati postojeće ugovore.
Nakon vaskršnjih praznika, nadležni inspekcijski organi će vršiti kontrolu neregistrovanih smještajnih objekata i preduzimati odgovarajuće zakonske mjere prema vlasnicima objekata koji nastave pružanje usluga smještaja bez registracije.

 

Registracija objekata privatnog smještaja

Po Zakon o ugostitelјstvu Republike Srpske registraciju objekata privatnog smještaja moguće je izvršiti na dva načina. Prvi način je registracija u svojstvu preduzetnika, u opštini, a drugi način je registracija pružaoca smještaja kao fizičkog lica, uz potpisivanje ugovora o posredovanju s Turističkom organizacijom opštine ili drugim pravnim licem registrovanim za poslove iz oblasti turizma.
Vrste privatnog smještaja mogu biti:
• Apartmani,
• Soba za iznajamlјivanje,
• Kuća za odmor,
• Seosko domaćinstvo.

Apartman, kuća za odmor i soba za iznajmlјivanje mora ispunjavati propisane opšte i posebne minimalno-tehničke uslove u pogledu uređenja i opreme, te moraju biti kategorisani, u skladu sa Zakonom o ugostitelјstvu.
Turističke usluge na selu mogu se pružati u objektu smještaja za maksimalno 15 gostiju istovremeno, a pripremanje i usluživanje hrane i pića za maksimalno 50 gostiju istovremeno.

Koraci prilikom registracije objekata privatnog smještaja kao fizičko lice

1. Potpisivanje Ugovora o posredovanju
Vlasnik smještajnog objekta dolazi lično u prostorije Turističke organizacije, ulica Kralja Petra bb, i potpisuje ugovor o posredovanju.
Potrebna dokumentacija: lična karta

 

2. Uplata boravišne takse
Vlasnik smještajnog objekta ima obavezu plaćanja paušalnog iznosa boravišne takse, u skladu sa Zakonom o boravišnoj taksi, te istu ne smije naplaćivati pojedinačno od korisnika usluge smještaja. Vlasnici privatnog smještaja tipa seosko domaćinstvo oslobođeni su plaćanja boravišne takse.
Prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju vlasnik smještajnog objekta dobiće uplatnicu za plaćanje paušalnog iznosa boravišne takse, koja po Odluci opštine Višegrad broj 01-022-35/16 od 31.3.2016. god. iznosi 20 KM po krevetu godišnje, i istu je dužan uplatiti prije preuzimanja potpisanog ugovora.

 

3. Evidentiranje Ugovora o posredovanju u APIF-u
U roku od sedam dana od zaklјučivanja Ugovora potrebno je izvršiti registraciju Ugovora u APIF-u (kancelarija APIF-a u Višegradu nalazi se u objektu NLB Banke)

Potrebna dokumentacija za APIF:

• 1 Primjerak potpisanog Ugovora sa Turističkom organizacijom
• Zahtjev za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga u registru fizičkih lica koja pružaju ugostitelјske usluge na selu, kao i pružalaca usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmlјivanje
• Naknada APIF-u za upis u registar 35,00 KM;
• Lična karta lica koje se upsuje u registar (na uvid) i
• Tekući račun lica koje se upisuje u registar (na uvid)

 

4. Kategorizacija smještajnog objekta
Nakon registracije ugovora u APIF-u vlasnik je dužan podnijeti zahtjev za kategorizaciju smještajnog objekta kod nadležnog opštinskog odjeljenja (zgrada opštine, ulaz lijevo, info pult).
Opština Višegrad formira Komisiju za kategorizaciju smještaja. Elementi za kategorizaciju propisani su Pravilnikom o uslovima za pružanje ugostitelјskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmlјivanje (Službeni glasnik Republike Srpske 62/18) i Pravilnikom o uslovima za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu (Službeni glasnik Republike Srpske 77/10), koji uređuju minimalne uslove i elemente za kategorizaciju seoskog domaćinstva, apartmana, kuće za odmor i sobe za iznajmlјivanje.
Nakon podnošenja Zahtjeva za kategorizaciju smještajni objekat može početi sa radom, a u zavisnosti od broja zaprimljenih zahtjeva komisija za kategorizaciju će izaći na teren i obići registrovane smještajne objekte.
Potrebna dokumentacija:
• Popunjen Zahtjev za izlazak komisije kategorizaciju objekta (obrazac se može preuzeti u odjeljenju za lokalni razvoj, privredu i društvene djelatnosti opštine Višegrad)
• Kopija Potvrde o evidentiranju Ugovora iz APIF-a
• Kopija Ugovora o posredovanju sklopljenog sa Turističkom organizacijom opštine Višegrad

Po dobijanju rješenja o kategorizaciji u saradnji sa Komisijom za kategorizaciju poručuje se tabla s vrstom i kategorijom smještajnog objekta, koja se postavlja na vidno mjesto na ulazu u smještajnu jednicu.

 

5. Obaveza vođenja knjige gostiju
Fizička lica koja pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmlјivanje i usluge smještaja i usluživanja hrane i pića na selu, dužna su da vode evidenciju gostiju dnevno i uredno, na osnovu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju u ugostitelјskim objektima za smještaj (Službeni glasnik Republike Srpske 80/17), Pravilnika o obliku, sadržaju, mjestu i načinu vođenja evidencije gostiju na selu (Službeni glasnik Republike Srpske 105/7), i Pravilnika o obliku, sadržaju, mjestu i načinu vođenja evidencije gostiju u apartmanu (Službeni glasnik Republike Srpske 103/17).
Knjiga gostiju se vodi posebno kao Knjiga domaćih gostiju i Knjiga stranih gostiju. Knjiga stranih gostiju obavezno se ovjerava u Službi za poslove za strance, Terenski centar Istočno Sarajevo (adresa: Trg ilidžanske brigade 2B, Istočna Ilidža, dodatne informacije putem telefona 057 224 891). Ovjera Knjige stranih gostiju plaća se 50,00 KM.

6. Poreska uprava, kancelarija Višegrad
Vlasnik smještajnog objekta dužan je samostalno kontaktirati poresku upravu RS, kancelarija Višegrad i regulisati sve eventualne obaveze prema istoj.